Over HU en Faculteit Educatie

De Faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht (HU) heeft ruim 8.000 studenten en circa 800 medewerkers. Daarmee is het grootste educatieve faculteit van Nederland. De Faculteit Educatie verzorgt een groot aantal bachelor- en masteropleidingen en AD-trajecten voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Daarnaast biedt de faculteit nascholings- en contractactiviteiten, en doen we toegepast onderzoek om de beroepspraktijk verder te ontwikkelen. We hebben onze activiteiten ondergebracht in instituten en centra.

HUpabo (Instituut Theo Thijssen)
De HUpabo leidt studenten op tot leraar in het basisonderwijs. Dat kan via een reguliere hbo-voltijdopleiding in Utrecht of Amersfoort. Voor vwo'ers die in vier jaar twee bachelors willen halen (pabo & Onderwijskunde) is er de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO), een samenwerking met Universiteit Utrecht.

Centrum Theo Thijssen
Centrum Theo Thijssen (CTT) richt zich op loopbaanondersteuning en professionalisering van de beroepsbekwaamheden van onderwijsgevenden en directies in het primair onderwijs.

Instituut Archimedes 
Instituut Archimedes leidt studenten op tot tweedegraads leraren voor het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de volgende vakken: aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels, Frans, geschiedenis, gezondheidszorg en welzijn, natuurkunde, Nederlands, omgangskunde, scheikunde, Spaanstechniek en wiskunde. De bacheloropleidingen worden zowel in voltijd als in deeltijd verzorgd. Instituut Archimedes leidt via de Master of Education tevens leraren op voor de eerstegraads lesbevoegdheid in de vakken aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels, Frans, natuurkunde, Nederlandsscheikunde en wiskunde.

Centrum Archimedes
Centrum Archimedes is aanbieder van nascholing en professionalisering in het voortgezet, beroeps- en volwassenonderwijs voor (aankomende) docenten, management en onderwijsondersteunend personeel.

Seminarium voor Orthopedagogiek
Het Seminarium voor Orthopedagogiek is een landelijk opererend kennis- en opleidingscentrum met een breed palet van diensten op het gebied van opleidingen, professionaliseren, advies, coaching, begeleiding en praktijkgericht onderzoek voor: leraren en professionele opvoeders, coaches en hulp- en dienstverleners van kinderen en volwassenen, waarvan de leef- en opvoedingssituatie specialistische ondersteuning en begeleiding vraagt.

Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies
Het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies biedt de bacheloropleidingen Leraar/tolk Nederlandse Gebarentaal en de masteropleidingen Dovenstudies Leraar Nederlandse Gebarentaal Eerstegraads, Auditief gehandicapten en Communicatief gehandicapten. Met praktijkgericht onderzoek, scholing en begeleiding levert het instituut een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingen in het werkveld. Het instituut werkt nauw samen met het Lectoraat Dovenstudies en met toonaangevende hoogleraren uit binnen- en buitenland. Alle aanwezige kennis en expertise dient één doel: de maatschappelijke participatie en emancipatie van dove en slechthorende mensen en van mensen met een communicatieve beperking.

Instituut voor Ecologische Pedagogiek
Het Instituut voor Ecologische Pedagogiek benadert pedagogische vraagstukken vanuit een ecologisch perspectief. Hierbij is het uitgangspunt dat er een voortdurende wisselwerking is tussen de mens en de wereld die hem omgeeft. Met de opleidingen leiden we professionals op die bijdragen aan de maatschappelijke integratie en participatie van kinderen en jongeren. Dit kan in het onderwijs, in de zorg of in de welzijnssector.

Er is een voltijd- en een deeltijdbacheloropleiding Pedagodiek. Daarnaast is er een deeltijdmasteropleiding.

Kenniscentrum Educatie
Het Kenniscentrum Educatie wil de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Dat doet het kenniscentrum met onderzoek dat voortkomt uit maatschappelijke behoeften en dat plaatsvindt in nauwe samenwerking met het beroepenveld. Dit onderzoek richt zich op de drie pijlers taal, rekenen en maatschappelijk functioneren van de lerenden. Daarnaast verzorgt het kenniscentrum de Master Leren en Innoveren.

Binnen het Kenniscentrum Educatie werken lectoren, experts binnen een bepaald vakgebied, die hun kennis en ervaring inzetten voor onderzoek en innovatie binnen het onderwijs en de beroepspraktijk. Dit doen zij in een lectoraat, een leerstoel binnen het hbo. Docenten en studenten participeren in het onderzoek. De uitkomsten en ontwikkelingen voeden de inhoudelijke ontwikkeling van ons onderwijsaanbod.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten