Nieuws

 • Studieplek Padualaan 97

  Met PAD meedoen aan onderzoek van OCW

  08-03-2016

  Pesten op school is een groot probleem. Veel scholen gebruiken antipestprogramma’s om pesten tegen te gaan, maar over de effectiviteit hiervan bestaat nog grote onduidelijkheid. Tussen 2015 en 2017 onderzoekt het ministerie OCW in hoeverre antipestprogramma’s effectief zijn. De onderzoekers werken daarbij samen met aanbieders van antipestprogramma’s en met scholen die deze programma’s gebruiken. Het Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) van het Seminarium voor Orthopedagogiek komt ook voor dit onderzoek in aanmerking.


 • Faculteit Educatie

  Oefening baart kunst!

  29-02-2016

  Nee, een groot rekenwonder is ze niet, bekent HUpabo-studente Lieke Schäfer (22). Maar met hard werken, goede voorbereiding en veel oefenen, kun je het wél leren. Met dat doel is de oefensite voor de landelijke kennistoets rekenen-wiskunde voor de pabo in het leven geroepen. Een initiatief van enkele pabo-docenten. Samen met een groep honoursstudenten van Hogeschool Utrecht bedenkt Lieke Schäfer de oefenvragen.


 • MA SEN thumb

  Master schoolt docent als Expert Nieuwkomeronderwijs

  18-02-2016

  De opvang van ‘nieuwkomers’ is een zeer actueel maatschappelijk thema, ook in het onderwijs. Docenten in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs voelen zich niet altijd voldoende toegerust om deze leerlingen optimaal onderwijs te bieden. Om in te spelen op deze vraag uit het beroepenveld, starten Hogeschool Utrecht en Windesheim in september met een pilot voor de specialisatie ‘Expert in Nieuwkomersonderwijs’.


 • Cover boek Alledaags rekenen

  Hoe vaak gaat een mens onder de douche?

  13-01-2016

  Het boek ‘Alledaags rekenen’ laat mensen 'met een rekenbril naar de wereld kijken', vertelt medeauteur Marjolein Kool, docent en onderzoeker bij de HUpabo. Samen met oud-wiskundedocent en didacticus Ed de Moor verzamelde en beschreef ze allerlei rekensituaties uit het dagelijks leven. Het boek verschijnt op woensdag 13 januari.


 • Exterieur Padualaan 97

  Boek vanuit Lectoraat Beroepsonderwijs: Tussen opleiding en beroepspraktijk. Het potentieel van boundary crossing

  05-01-2016

  Vanuit het Lectoraat Beroepsonderwijs is een boek uitgebracht onder redactie van Arthur Bakker, Ilya Zitter, Simon Beausaert en Elly de Bruijn met als titel: Tussen opleiding en beroepspraktijk. Het potentieel van boundary crossing. In het boek wordt aan de hand van een theoretisch kader over boundary crossing en vele praktijkvoorbeelden beschreven hoe het leerpotentieel op de grens tussen opleiding en de beroepspraktijk, tussen professionaliseringstrajecten en leren op het werk, kan worden aangeboord.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten