Beroepsprofiel docent mbo

Dossier: Talentontwikkeling via het (v)mbo
Laatst bijgewerkt op: 22-05-2014

Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de beroepsprofielen waarvoor studenten in het mbo worden opgeleid. Bovendien wordt een belangrijk deel van het mbo-onderwijs in de bedrijven uitgevoerd. Gevolg: de onderwijsuitvoering vaart een significant andere koers in het mbo dan in het vo. Lerarenopleidingen zijn daar echter niet op aangepast.

Op weg naar een lerarenopleiding die aansluit bij de onderwijspraktijk in het mbo

Tot 1996 vielen zowel het voortgezet onderwijs (vo) als het mbo onder één wet, de WVO (Wet op het voortgezet onderwijs). Eén tweedegraads lerarenopleiding, voor zowel voortgezet onderwijs als beroepsonderwijs, was daarbij logisch. Sinds 1996 valt het mbo echter onder een andere wet, de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs), terwijl het vo nog steeds onder de WVO valt. In de WEB heeft het bedrijfsleven veel invloed gekregen op de inhoud van het mbo-onderwijs. Zo is het bedrijfsleven verantwoordelijk voor de beroepsprofielen waarvoor studenten in het mbo worden opgeleid. Bovendien wordt een belangrijk deel van het mbo-onderwijs in de bedrijven uitgevoerd. Gevolg van dit alles is dat de onderwijsuitvoering een significant andere koers is gaan varen in het mbo dan in het vo. Lerarenopleidingen zijn daar echter niet op aangepast. Dit was reden om het project “De weg naar excellentie begint bij een adequaat opgeleide docent"  te starten. Het doel van het project was de opleiding tot mbo-docent weer beter te laten aansluiten bij de mbo-onderwijspraktijk. Daarvoor was het nodig het ‘beroepsprofiel & kwalificatiedossier van de docent mbo’ te beschrijven  in de vorm van hoofd- en deeltaken. Het beroepsprofiel is in januari 2012 door de MBO Raad geaccordeerd.
Het project is uitgevoerd door ROC Midden Nederland en Instituut Archimedes (de tweedegraads lerarenopleiding voortgezet onderwijs en beroeps- en volwasseneneducatie van Hogeschool Utrecht), met medewerking van het Koning Willem I College.

Download de publicatie van dit project: Beroepsprofiel docent mbo. De weg naar excellentie begint bij een adequaat opgeleide docent.

Krachtig Meesterschap: bloemlezing uit onderzoeken betreffende kenmerkende mbo-docenttaken

Deze bloemlezing is een bijlage bij de publicatie “De weg naar excellentie begint bij een adequaat opgeleide docent". In die publicatie wordt o.a. aandacht besteed aan het beroepsprofiel en het kwalificatiedossier docent mbo. Het ‘beroepsprofiel & kwalificatiedossier docent mbo’ beschrijft de uitvoering van het mbo-onderwijs in zijn volle breedte in de vorm van hoofd- en deeltaken voor de docent. Deze bloemlezing verwijst naar literatuur die gezien kan worden als (wetenschappelijke) onderbouwing van deze hoofd- en deeltaken. De bloemlezing kan dan ook gebruikt worden door studenten en lerarenopleiders tijdens de opleiding wanneer specifieke aandacht voor het mbo aan de orde is en door bevoegde docenten bij hun professionaliseringsactiviteiten. Het kan ook gebruikt worden voor professionaliseringsactiviteiten van lerarenopleiders.

Download de bloemlezing: Krachtig Meesterschap: bloemlezing uit onderzoeken betreffende kenmerkende mbo-docenttaken.

Meer over Beroepsprofiel docent mbo

Geen aanvullende informatie gevonden

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten