Lees- en leerproblemen

Dossier: Taal en lezen
Laatst bijgewerkt op: 22-06-2016

Dyslexie is een bekende leesstoornis, maar leesproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. In Nederland hebben 1,3 miljoen volwassenen zoveel moeite met lezen, schrijven of rekenen dat zij problemen ervaren in het dagelijks functioneren of in werksituaties. Daarom is het belangrijk is om leesproblemen serieus aan te pakken.

De Stichting Dyslexie Nederland definieert dyslexie als volgt:
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.

Om dyslexie vroegtijdig te kunnen signaleren, en daarmee de gevolgen van dyslexie zoveel mogelijk te beperken, zijn de protocollen Leesproblemen en Dyslexie beschikbaar. Deze protocollen geven onderwijsprofessionals concrete handvatten op het gebied van:

  • signalering en diagnose
  • begeleiding
  • behandeling

De basis is uiteraard effectief leesonderwijs voor alle leerlingen, waarbij zowel de zwakke lezers als de goede lezers voldoende tot hun recht komen.

Aanvalsplan laaggeletterdheid
Mensen met dyslexie lopen meer risico om laaggeletterd te worden.

Laaggeletterden hebben onvoldoende mogelijkheid eigen doelen te realiseren en eigen kennis te ontwikkelen. De overheid steunt projecten om laaggeletterdheid tegen te gaan via het Aanvalsplan Laaggeletterdheid. De overheid werkt daarbij samen met partners als de vereniging Woortblind (die de belangen van mensen met dyslexie behartigt), en Stichting Lezen en Schrijven. De overheid heeft met werkgevers- en werknemersorganisaties een convenant gesloten om laaggeletterden op te sporen en hen te stimuleren een opleiding te volgen.

Onderzoek
Het lectoraat Geletterdheid van Hogeschool Utrecht heeft het onderzoeksrapport Dyslexie bij laaggeletterde volwassenen (Spreij, Houtveen, Dekker & Wouters, 2012) uitgebracht. Hierin staan zowel achtergrondinformatie als praktische aanbevelingen. Het onderzoeksrapport is te bestellen via e-mail.

Meer over Lees- en leerproblemen

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten