Beter begrijpend lezen

Dossier: Taal en lezen
Laatst bijgewerkt op: 12-09-2016

Begrijpen wat je leest is de essentie van lezen en daarmee één van de meest belangrijke vaardigheden die leerlingen moeten ontwikkelen op school. Wat is nodig om tot lezen met begrip te komen?

Leraren worden in hun lessen geconfronteerd met leerlingen die weinig gemotiveerd zijn voor het vak begrijpend lezen. Ook lijken leerlingen de opgedane kennis in begrijpend leeslessen niet toe te passen bij andere leestaken, zoals het lezen van zaakvakteksten. Leraren voelen zich vaak handelingsverlegen. Ze vragen zich af, hoe ze begrijpend lezen volgens de nieuwste inzichten moeten vormgeven, hoe ze leerlingen gemotiveerd en betrokken krijgen. Veel leraren hebben de ervaring dat de methode die ze hanteren niet leidt tot betrokken lezen, en onvoldoende voorziet in een adequaat aanbod voor met name de zwakke begrijpende lezers.

Hoe ontwikkelen leerlingen zich tot betrokken lezers?
Uit (internationaal) literatuuronderzoek blijkt dat er elementen zijn die ervoor zorgen dat leerlingen juist wél betrokken met begrip kunnen lezen. Van groot belang zijn:

  • het opbouwen van achtergrondkennis
  • motivatie door de keuze van relevante thema ’s en onderwerpen
  • motivatie door het lezen van boeken
  • praten en schrijven over boeken
  • modellen door de leerkracht
  • doelgericht werken aan opbrengsten

DENK!-project
Deze pijlers staan centraal in het DENK!-project van Hogeschool Utrecht. DENK! is een methodiek voor lezen met begrip, die wordt ingezet vanaf groep 5 in het basisonderwijs. Binnen DENK! wordt gewerkt met thema ‘s. Leerlingen lezen in boeken die ze zelf gekozen hebben -– zowel fictie als non-fictie – uit het aanbod dat voor iedere groep door de bibliotheek wordt aangeleverd.

Deze aanpak is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten over lezen met begrip en uitgewerkt onder verantwoordelijkheid van dr. Thoni Houtveen, lector Geletterdheid aan Hogeschool Utrecht, in samenwerking met dr. Anneke Smits, verbonden aan OSO Windesheim.

Meer informatie over dit project?
stuur een e-mail aan denk.fe@hu.nl.

Meer over Beter begrijpend lezen

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten