Drie preventieniveaus

Dossier: Positive Behavior Support
Laatst bijgewerkt op: 08-09-2016

Binnen PBS wordt op drie preventieniveaus aan positief gedrag gewerkt.

1. Het eerste preventieniveau richt zich op alle leerlingen in de klas. We vinden hier allerlei maatregelen, aanpakken en programma’s die probleemgedrag kunnen voorkomen. Zo is het belangrijk dat de gezamenlijke waarden zijn vertaald in heel duidelijke gedragsverwachtingen: welk gedrag willen we zien en horen? Positief gedrag in de klas, in de gang en op het schoolplein wordt vaak en veel bekrachtigd. Op dit niveau wordt ook aandacht besteed aan klassenmanagement, het reageren op ongewenst gedrag en het actief toezicht houden op het schoolplein. Als de school al een succesvolle aanpak heeft, wordt deze in PBS geïntegreerd. Zo is het bijvoorbeeld heel goed mogelijk om een leerplan voor sociaal en emotioneel leren als PAD (Programma Alternatieve Strategieën) op dit niveau in te zetten.

2. Het tweede preventieniveau richt zich op een klein deel van de leerlingen. Het gaat om leerlingen die het risico lopen om ernstig probleemgedrag te ontwikkelen. De interventies op dit niveau zijn kortdurend en intensief. Ze zijn bedoeld om de leerling het gewenste gedrag te laten ontwikkelen. Voorbeelden van interventies zijn: training van sociale vaardigheden, leren omgaan met emoties of extra ondersteuning bij het leren.

3. Het derde preventieniveau is bedoeld voor individuele leerlingen die veel ongewenst gedrag laten zien. De interventies op de eerste twee niveaus zijn blijkbaar onvoldoende effectief om het probleemgedrag te doen verdwijnen of verminderen. De leerling krijgt op dit niveau gedurende langere tijd intensieve ondersteuning aangeboden. De ondersteuning kan bijvoorbeeld gericht zijn op het controleren van heftige emoties als woede of het leren omgaan met frustraties. Op dit niveau wordt er nauw samengewerkt met de ouders van de leerling en de partners uit de zorgketen, zoals het schoolmaatschappelijk werk.

Meer over Drie preventieniveaus

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten