Positive Behavior Support

Schoolwide positive behavior support (PBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het bevorderen van positief gedrag binnen school.

Het doel van PBS: een positieve, sociale omgeving creëren die het leren bevordert en die gedragsproblemen voorkomt of doet afnemen.

PBS is een kapstok waaraan bestaande en nieuwe gedragsmethodieken kunnen worden opgehangen. PBS is daardoor geschikt en aantrekkelijk voor iedere school. Omdat het stimuleren van positief gedrag niet aan leeftijd is gebonden, is PBS geschikt voor scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Gedragsteam
In iedere PBS-school wordt een zogenaamd PBS-gedragsteam gevormd. Dit gedragsteam bestaat uit een vertegenwoordiging van de school, ouders, zorgmedewerkers en eventueel leerlingen.
Het gedragsteam:

 • bevordert het toepassen van de PBS-principes in de school;
 • bereidt (mede) de scholingsdagen voor;
 • bespreekt het succes van de implementatie aan de hand van verzamelde gegevens.

Meer informatie
Interesse in een PBS-traject op uw school? Stuur een e-mail aan Kees van Overveld.

In dit dossier

 • De kernelementen van PBS

  PBS maakt gebruik van vijf kernelementen: een schoolbrede aanpak op basis van gedeelde waarden, prioriteit voor preventie, positieve en duidelijke benadering, effectief werken met data, samenwerking.
 • Drie preventieniveaus

  Binnen PBS wordt op drie preventieniveaus aan positief gedrag gewerkt.
 • (SW)PBS Internationaal

  Naast de ruim 14.000 Amerikaanse scholen die met PBS werken, lopen er pilots in Noorwegen, Denemarken, Chili en Turkije. In Nederland zijn ruim 200 scholen met PBS bezig.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten