Het leren van peuters en kleuters

Dossier: Het jonge kind
Laatst bijgewerkt op: 13-09-2016

Het afgelopen decennium is er veel kennis beschikbaar gekomen over het belang van de ontwikkeling van het jonge kind. Utrecht vertaalt die kennis naar beleid.

Investeren in het jonge kind
Binnen de Utrechtse Onderwijs Agenda werkt de werkgroep het Jonge kind aan een kwaliteitsverbetering van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Sterke basis, goede start – dat is het motto. Achterstanden mogen niet meer van generatie op generatie worden doorgegeven. Ina Vugts is coördinator VVE binnen de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht en trekker van de werkgroep Het jonge kind. Ze vertelt in een interview waarom de ontwikkelingsperiode van 0-6 jaar zo belangrijk is.

PeuterPlus!
In 2009 bleek uit een quickscan van de GGD dat een grote groep van de Utrechtse zorgpeuters onvoldoende profiteert van het VVE-aanbod. Met het project PeuterPlus! probeert Universiteit Utrecht (UU) daar in samenwerking met de gemeente wat aan te doen. Kim Idenburg (UU) legt uit hoe dat in zijn werk gaat.

Visie op leren
Het leren in de voorschoolse periode moet  vooral inzetten op ontwikkeling van sociaal-emotionele stabiliteit, communicatie, en motoriek, vindt prof. dr. Bert van Oers. Stimuleren van taalontwikkeling is hierbij een belangrijk doel. Vanuit de Cultuurhistorische Activiteitstheorie geeft Bert van Oers in dit artikel een visie op spelen en leren van jonge kinderen. Ook bespreekt hij enkele mogelijkheden voor het begeleiden van betekenisvolle leerprocessen in de context van het spel van peuters.

Meer over Het leren van peuters en kleuters

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten