FAST: een preventieprogramma voor het hele gezin

Dossier: Het jonge kind
Laatst bijgewerkt op: 28-09-2014

Families and Schools Together (FAST) is een preventieprogramma dat sinds 2012 op verschillende scholen is uitgevoerd.

In Amerika, Australië, Engeland en andere landen worden met FAST grote successen geboekt. In Engeland zet de overheid dit programma breed in in sociaal zwakke wijken. Ook de Utrechtse Onderwijs Agenda kiest voor FAST. De Utrechtse Onderwijs Agenda wil kinderen met talenten alle kansen geven die ze nodig hebben. Ouders die geloven in de kansen van hun kinderen zijn daarin fundamenteel: zij voeden hun kind doorlopend op en begeleiden het kind vanuit het gezin naar de school, in de school en daarna. Het interventieprogramma “Families and Schools Together” (FAST) kan ouders en scholen hierbij helpen. De Utrechtse Da Costaschool heeft afgelopen jaar twee geslaagde FAST-projecten gedraaid.

Waarom FAST
De Onderwijsraad stelde in haar in 2010 verschenen advies ‘Ouders als partners’ dat ouders meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de ontwikkelkansen van hun kinderen. Ook moeten zij zich als partners van de school opstellen. Schoolteams moeten op hun beurt beter communiceren met ouders. Voor een aantal ouders vormt het begeleiden en opvoeden van hun kind niet een vanzelfsprekendheid omdat zij dagelijks sociaal-economische problemen ervaren. Scholen merken dat het niet zo eenvoudig is om met deze ouders te communiceren. Om ouders te “empoweren” biedt het preventieprogramma “Families and Schools Together” (FAST) het totale gezin de kans om een sociaal netwerk op te bouwen in de wijk, binnen de school en om de binding binnen het gezin positief te verstevigen. Dit betekent dat onderwijsinhouden als VVE vervolgens een betere bodem vinden bij het kind en ondersteuning bij de ouders.

Het FAST-programma biedt gezinnen met jonge kinderen de kans om school als een steunbron en ontmoetingsplek ervaren met gedeelde zorg ten aanzien van het goed opvoeden en begeleiden van hun kind(eren). Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen uit FAST-gezinnen minder leer- en gedragsproblemen lieten zien tijdens hun schoolcarrière.

FAST-pilot in Nederland
FAST is als Amerikaans preventieprogramma zeer succesvol in landen als Engeland, USA, Australië, Oostenrijk, Canada en Rusland. FAST International  voert in alle landen onderzoek uit naar de resultaten van het programma. In Nederland hebben scholen in Leiden het FAST-programma als pilot. Tijdens deze pilot is mevr. drs. E. Bohnen gecertificeerd als FAST-trainer in Nederland. Zij werkt als docent aan de Universiteit van Leiden en bij het Seminarium voor Orthopedagogiek.

Verbindende positie van Faculteit Educatie
De Faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht heeft dit jaar een aantal professionals aangesteld als adviseurs van de diverse werkgroepen van de Utrechtse Onderwijsagenda. Deze professionals delen hun expertise met de werkgroepen. Vanuit het Seminarium voor Orthopedagogiek (onderdeel van de Faculteit Educatie) is Kobi Wanningen verbonden aan de werkgroep van het Jonge Kind.

Attitude bij schoolmedewerkers
Het uitvoeren van het programma zal niet alleen resulteren in een versterking van de deelnemende gezinnen. Het zal ook de meewerkende schoolmedewerkers een attitude aanreiken die passend is bij het integratiebeleid zoals het beschreven staat bij de Utrechtse Onderwijsagenda. Het programma werkt versterkend naar diverse kanten: gezinnen, school en wijk.


Meer over FAST: een preventieprogramma voor het hele gezin

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten