Het jonge kind


Dit dossier gaat over het jonge kind, en vooral over situaties die risicovol zijn voor het doorlopen van een doorgaande ontwikkeling en succesvolle schoolcarrière.

Jonge kinderen nemen in het onderwijs een bijzonder plaats in. Zij staan nog erg open voor allerlei invloeden. Ze beleven en ervaren de omgeving en datgene wat daarin gebeurt, meer dan ze die omgeving begrijpen en doorzien. Dat laatste is bij oudere kinderen al veel meer het geval.

De onderwerpen van dit dossier van Hogeschool Utrecht gaan over het jonge kind in situaties die risicovol zijn voor het doorlopen van een doorgaande ontwikkeling en succesvolle schoolcarrière. We kunnen de ontwikkeling van het jonge kind d.m.v. spelen/leren niet los zien van:

  • de sterke relatie die deze kinderen nog hebben met hun ouders (preventie – ouderbetrokkenheid) en begeleiders of leerkracht;
  • de brede ontwikkeling die zij nog doormaken;
  • het totaal aanbod van school of kinderdagopvang.

Daarom zijn de onderwerpen in dit dossier onderling sterk verbonden.

In dit dossier

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten