Vakinhoudelijke aansluiting

Dossier: De overgang van po naar vo
Laatst bijgewerkt op: 24-06-2014

- Doorlopende leerlijnen, de referentieniveaus
- Taal-leesbeleid in primair en voortgezet onderwijs
- Rekenbeleid in primair en voortgezet onderwijs

Voor veel leerlingen die de overstap maken van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo) verloopt de vakdidactische overgang niet soepel. Kinderen komen met een grote variatie in niveau in de brugklas binnen, de inhoud van de nieuwe school sluit in de meeste gevallen niet vloeiend aan op wat een leerling al weet en kan, en/of de organisatorische afstemming blijft in gebreke.

Referentieniveaus
In antwoord op deze problematiek heeft de commissie Meijerink in 2008 aan het minsterie van OCW het rapport ‘Over de drempels met taal en rekenen’ aangeboden. Dit rapport bevat referentieniveaus: de gewenste leer- en onderwijsopbrengsten, de basiskennis en basisvaardigheden met betrekking tot de vakken taal en rekenen. De invoering van deze referentieniveaus (schooljaar 2010/2011) moet ertoe leiden dat meer leerlingen een hoger taal- en rekenniveau bereiken. Er zijn vier niveaus, die lopen van eind basisschool tot en met het hbo en wetenschappelijk onderwijs. Ze bouwen vakinhoudelijk op elkaar voort waardoor de aansluiting tussen onderwijssoorten kan verbeteren.

Beleidsplan
Een beleidsplan kan helpen om een vakinhoudelijke, doorgaande lijn binnen de school te waarborgen. Een voorbeeld hiervan is een taalbeleidsplan dat aangeeft welke richting het taalbeleid van de school zal uitgaan en waarom er voor die richting wordt gekozen (Van Den Branden, 2010). Zo'n document is een scharnierpunt tussen het verleden en de toekomst. Vaak vormt een sterkte-zwakteanalyse het uitgangspunt. Het is een schoolspecifiek document dat in de eerste plaats geschreven wordt voor de leden van het team. Ieder schoolteam moet haar eigen taalbeleid kunnen maken om er inhoudelijk volledig achter te kunnen staan.

LIST
Een inhoudelijke invulling aan het taalbeleidsplan kan het LIST-project zijn: Leesinterventieproject voor Scholen met een Totaalaanpak. Dit project is opgezet vanuit het lectoraat Leerproblemen in het bijzonder preventie van leesproblemen van Hogeschool Utrecht. LIST is een leesinterventieproject bedoeld voor scholen voor primair onderwijs (regulier en speciaal) en voortgezet onderwijs die (bijna) al hun leerlingen functioneel geletterd willen afleveren, dit niveau willen onderhouden en die de leraren in de gelegenheid willen stellen hun kennis en vaardigheden met betrekking tot het leesonderwijs te vergroten. LIST gaat ervanuit dat lezen meer is dan alleen techniek; het kunnen decoderen en beantwoorden van eenvoudige letterlijke teksten over een tekst. Het gaat juist om een samenhang tussen:
- techniek (vloeiend, vlot en met intonatie kunnen lezen);
- begrip (begrijp ik wat ik lees);
- beleving (wat vind ik van dat wat ik lees).

 

Meer over Vakinhoudelijke aansluiting

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten