Onderzoek

Dossier: De overgang van po naar vo
Laatst bijgewerkt op: 08-05-2014

Veel leerlingen ervaren een kloof tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. De HU onderzoekt de rol van de competenties van hun leerkrachten en docenten hierin.

Opvallend: de onderbouw van het voortgezet onderwijs (met name het vmbo) heeft graag leraren die ervaring hebben in de bovenbouw van het basisonderwijs of die een pabo-achtergrond hebben. De hypothese in het onderzoek is, dat dit iets te maken zou kunnen hebben met competenties.

  • Welke lerarencompetenties doen ertoe in deze leeftijdscategorie?
  • Wat zeggen kinderen in deze leeftijdscategorie hierover?
  • Komen de huidige SBL-competenties en de gedragsindicatoren wel overeen met wat kinderen ‘goed en gewenst lerarengedrag’  vinden?
  • Kunnen deze door de kinderen aangeleverde  competenties ingebracht worden in het curriculum van de lerarenopleiding en een bijdrage leveren om de kloof die ervaren wordt tussen po en vo te dichten?

Bij deze onderzoeksvragen hebben we als lerarenopleiding studenten betrokken die zich hebben ingeschreven voor de minor POVO. Gedurende drie jaar (2008-2009, 2009-2010, 2010-2011) hebben deelnemers aan deze minor systematisch onderzoek gedaan naar gewenste competenties. In 2009 startten de coördinatoren van deze minor (GertJan Boog van Instituut Theo Thijssen en Judith Kortas van Instituut Archimedes) een Academieteam.

Doelstelling minor en Academieteam POVO
1. verbetering van het onderwijs op de Faculteit Educatie van de HU
Als lerarenopleiding bereiken we dit door studenten van de Minor POVO zich te laten bekwamen in algemene docentvaardigheden voor het werken met de doelgroep leerlingen van 10 -14 jaar. Studenten krijgen via gesprekken met leerlingen  van 10-14 jaar inzicht in wat volgens deze leerlingen docentcompetenties van goede leraren zijn: welk lerarengedrag ervaren de leerlingen als positief? De studenten leren praten met en luisteren naar kinderen van 10-14 jaar.

2. verbetering van het onderwijs  aan leerlingen van 10 -14 jaar op de FE
Doordat studenten van de minor POVO het onderzoek bedenken en uitvoeren, zullen zij beter onderwijs kunnen geven. 

3. verbetering van onderwijs aan leerlingen van 10-14 jaar
Hieraan werken we enerzijds doordat we vanuit de minor POVO beter toegeruste leraren afleveren voor deze doelgroep. Anderzijds werken we hieraan doordat leraren vanuit het veld (po en vo) deelnemen aan het Academieteam POVO en door middel van presentaties van de onderzoeksresultaten door de studenten op de praktijkscholen.

Voorlopige resultaten
Wij constateren geen overeenstemming met de SBL-competenties, omdat de gedragsindicatoren teveel aspecten bevatten, soms te specifiek  doorgevoerd worden in concrete acties van de leraren en te veel overlap vertonen. Het academieteam is nog bezig met de analyse van de gesprekken en kan daarom nog geen unaniem antwoord geven op de onderzoeksvraag.  De methodologie voor de analyse staat hieronder (onder Verder lezen). Het is nog te vroeg voor conclusies.

Meer over Onderzoek

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten