De overgang van po naar vo


Hoe zorgen we dat de overdracht tussen basisschool en voortgezet onderwijs goed verloopt?

Jaarlijks maken duizenden leerlingen de overstap van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo). Het is heel belangrijk dat deze overgang zowel pedagogisch als vakinhoudelijk een ononderbroken lijn vormt. Om dit te waarborgen moet het voorgezet onderwijs op de hoogte zijn van de leergeschiedenis van een leerling. Zeker wanneer er sprake is geweest van extra zorg (bijvoorbeeld bij leerlingen met dyslexie). Steeds meer samenwerkingsverbanden slaan de handen ineen om ervoor te zorgen dat de informatieoverdracht zo efficiënt mogelijk verloopt. Maar hoe ziet een goede overdracht eruit?

Dit dossier van Hogeschool Utrecht geeft inhoudelijke achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden van scholen in ondermeer de gemeente Utrecht.

Daarnaast heeft de sector ook oog voor de overgang po-vo voor leraren. Volgens de Analyse instroom en doorstroom primair onderwijs (CAOP) heeft het onderwijs meer mobiliteit nodig. Daar moet al op de lerarenopleiding aan gewerkt worden. 

In dit dossier

 • Onderzoek

  Veel leerlingen ervaren een kloof tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. De HU onderzoekt de rol van de competenties van hun leerkrachten en docenten hierin.
 • Pedagogische overgang

  Over de pedagogische overgang van po naar vo en het succes van handelingsgericht werken.
 • Vakinhoudelijke aansluiting

  - Doorlopende leerlijnen, de referentieniveaus
  - Taal-leesbeleid in primair en voortgezet onderwijs
  - Rekenbeleid in primair en voortgezet onderwijs
 • Zorgaansluiting

  Over de overstap po-vo voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten