Puberteit

Dossier: Burgerschap en integratie
Laatst bijgewerkt op: 09-03-2015

Als we spreken over puberteit, dan benaderen we dit automatisch vanuit een West-Europees perspectief. Hoe voltrekt dit proces zich bij allochtone jongeren? Zijn er aanwijsbare verschillen?

De puberteit is een periode van erkenning en herkenning, een mogelijkheid om het kennen van het eigen kunnen te ontdekken. Uiteraard verandert er veel, vooral op biologisch, cognitief en sociaal terrein. Het is ook een periode van het ontdekken en aanvechten van allerlei grenzen en een periode waarin verantwoordelijkheden steeds belangrijker worden. Dit alles vraagt om veel geduld en energie.

West-Europees perspectief
Wanneer we spreken van puberteit dan benaderen we dit automatisch vanuit een West-Europees perspectief. Allochtone adolescenten moeten zich met een Turkse/Marokkaanse/islamitische achtergrond bewegen in een West-Europese, christelijke maatschappij. De (culturele) verwachtingen vanuit de Nederlandse samenleving lijken over het algemeen niet op de verwachtingen van het thuisfront. Dit is een van de oorzaken waardoor allochtone kinderen met Turkse en Marokkaanse achtergronden in problemen komen, is door het verschil in culturele verwachtingen. Hoe kunnen we hiermee omgaan? Wat is er nodig om de allochtone jongeren optimaal te kunnen begeleiden tijdens de puberteit? Uiteraard bestaan er meerdere antwoorden op deze vragen maar het is aannemelijk dat de sociale leertheorie rondom de puberteit onder de allochtonen op een aantal terreinen toch een andere inslag kent. Meer hierover in het artikel van Harun Güven.

Straatcultuur
Bij puberteit hoort bij veel jongeren: straatcultuur. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, wordt straatcultuur niet etnisch bepaald. Wel zien we dat bepaalde kenmerken van die straatcultuur bij bepaalde etniciteiten meer gangbaar zijn. Denk aan de machocultuur. Maar het is vooral de sociaal-economische klasse van de adolescenten die een rol speelt bij het voorkomen van straatcultuur.  Tegelijkertijd vinden we aspecten van straatcultuur bij iedereen, ongeacht de sociaaleconomische of etnische achtergrond. Denk maar aan de gebeurtenissen rond ProjectX, 21 september 2012 in Haren.Meer over Puberteit

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten