Multiculturaliteit in de lerarenopleiding

Dossier: Burgerschap en integratie
Laatst bijgewerkt op: 20-08-2015

Hoe kunnen we de culturele diversiteit in onze scholen optimaal benutten? En hoe bereiden we leerlingen voor om straks als bewuste burger bewust met culturele diversiteit om te gaan?

De VELON-themagroep Multiculturaliteit in lerarenopleiding is een ontmoetingsplaats voor leden van kenniskringen, onderzoekers, beleidsmakers, managers en lerarenopleiders.

De werkgroep buigt zich over vragen als:

  • Hoe krijgen we meer culturele diversiteit in onze opleidingen? Onder studenten? Onder docenten?
  • Hoe gaan we om met culturele diversiteit in onze studentenpopulatie?
  • Hoe leiden we docenten op die competent zijn om les te geven in multiculturele scholen?
  • Wat doen we met die veelbelovende student die geen hand wil geven?
  • Hoe leiden we competente meertalige docenten op?
  • Hoe leren we studenten respect voor elkaar en voor hun leerlingen?
  • Hoe spreken we collega’s aan op discriminerend gedrag?
  • Hoe bereiden we studenten voor op het onderwijs in de grootstedelijke context?
  • Hoe kunnen we docenten op multiculturele scholen ondersteunen bij hun werk?

Er zijn relaties met de kenniskringen Opgroeien in de stad Hogeschool Rotterdam), Interactie en taalbeleid (Marnixacademie), Lesgeven in de multiculturele school (Hogeschool Utrecht), het expertisecentrum LEONED, het Platform Taalgericht Vakonderwijs en het Vlaams-Nederlands Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs en de HBO-raad.

Meer over Multiculturaliteit in de lerarenopleiding

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten