Burgerschap en integratie


We kunnen de huidige Nederlandse samenleving vernieuwen door actief gebruik te maken van onze bestaande sociaal-economische, etnische en religieuze verschillen op school. Hoe pak je deze taak als docent op?

Nederland is van oudsher een immigratieland. Als logisch gevolg hiervan hebben we te maken met een pluriforme samenleving. Dit biedt kansen om ons culturele leven te verrijken. Uiteraard is dit laatste helaas niet altijd vanzelfsprekend. Scholen kunnen dit verrijkingsproces op gang  brengen. De school is namelijk een ultieme ontmoetingsplaats voor de vele monoculturen in ons land. Het achterliggende concept is dat iedere school een centrale plaats heeft in onze samenleving en in ons individuele leerproces. Ongetwijfeld vormt diezelfde samenleving weer een onmisbaar deel van ons onderwijs. Kortom, de school en de samenleving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De scholen kunnen de huidige Nederlandse samenleving vernieuwen door actief gebruik te maken van onze bestaande sociaaleconomische, etnische en religieuze verschillen. Dit kan men doen door de huidige jeugd nieuwe kwaliteiten aan te leren. Dit is de kwaliteit van het leven met elkaar (en dus niet alleen naast elkaar).

Om de bestaande culturele verscheidenheid goed te benutten is de betrokkenheid en inbreng van iedere leerling en docent (zowel allochtoon als autochtoon) nodig. Hoe pak je als docent deze taak op en hoe kunnen we als docent het huidige onderwijssysteem in Nederland richting geven? In dit dossier gaat Hogeschool Utrecht in op deze vraag. Met een participerende houding kunnen we het zelfbewustzijn van een ieder vergroten. Hierdoor neemt de kwaliteit van onze samenleving zal toe. Dit laatste is de taak van het onderwijs, ongeacht de tijd en (politiek-economische) conjunctuur.

Terugblik werkconferentie burgerschap
Op 12 februari 2014 organiseerde de Utrechtse Onderwijs Agenda de bijeenkomst ‘Burgerschapsvorming van de Utrechtse jeugd’ voor de onderwijs- en welzijnssector in Utrecht. 

Utrechtse Meesterdocent (UMD)
De Utrechtse vmbo-docenten werken binnen het project Utrechtse Meesterdocent aan hun ontwikkeling tot topdocent. Ze doen dit in de domeinen taal, rekenen én burgerschap. Meer over UMD in het dossier Talentontwikkeling in het (v)mbo.

 

In dit dossier

 • Brainstormen over burgerschap

  Onderwijsprofessionals geven antwoord op drie vragen over burgerschap. Jaap Patist bijt het spits af.
 • Burgerschap en zelfsturing

  Om een bijdrage te kunnen leveren aan actief burgerschap en sociale integratie, moeten scholen hun leerlingen vermogen tot zelfsturing bijbrengen.
 • Multiculturaliteit in de lerarenopleiding

  Hoe kunnen we de culturele diversiteit in onze scholen optimaal benutten? En hoe bereiden we leerlingen voor om straks als bewuste burger bewust met culturele diversiteit om te gaan?
 • Portfolio burgerschap

  Een goed portfolio met activiteiten om burgerschapscompetenties te vergroten werkt als een handig draaiboek.
 • Puberteit

  Als we spreken over puberteit, dan benaderen we dit automatisch vanuit een West-Europees perspectief. Hoe voltrekt dit proces zich bij allochtone jongeren? Zijn er aanwijsbare verschillen?

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten