Voorbeeld: een bredeschoolarrangement voor het vo

Dossier: IKC of Brede school
Laatst bijgewerkt op: 13-09-2016

De Platforms Cultuur Educatie vormen een mooi voorbeeld van brede scholen waar een helder pedagogisch concept zichtbaar is.

Scholen met een visie op cultuureducatie definiëren dit als verzameling van:

  • kunsteducatie
  • literatuureducatie
  • erfgoededucatie
  • media-educatie

Het doel: leerlingen inzicht geven in de functie, werking en de beoefening van cultuur. Ook biedt cultuureducatie leerlingen mogelijkheden om zich te ontplooien. In Zuid-Holland hebben de provinciale instellingen Kunstgebouw en Erfgoedhuis de Platforms Cultuur Educatie (PCE’s) opgericht. Daarin werken vertegenwoordigers van scholen, culturele instellingen en gemeenten samen om cultuureducatie aan te bieden. De uitwerking is zeer divers en is afgestemd op de mogelijkheden in de nabije omgeving van de scholen.

Verbinding met de omgeving
De bredeschoolstructuur, van binnen naar buiten.  De verbinding van de school met de omgeving wordt zichtbaar gemaakt doordat leerlingen kunst en erfgoed opzoeken in de buurt van de school. Anderzijds maakt de omgeving van de school kennis met projecten met zichtbaar resultaat.

Op Cultuurplein.nl staan voorbeelden van cultuurbeleidsplannen van scholen.

Meervoudige intelligentie
Cultuureducatie is een verrijking van het onderwijs: het ontwikkelt niet alleen creatieve competenties, kunst draagt ook bij aan de ontwikkeling van de meervoudige intelligentie van jongeren. (multiple intelligences H. Gardner). Nieuwe samenwerkingsvormen, lesmethoden, functionarissen en verantwoordelijkheden doen hun intrede in de brede school. Dit vraagt aandacht van de professionaliteit van de ontwerper van dit vernieuwde landschap. De juiste balans vinden tussen deze verrijking en de eigen onderwijspraktijk met kerndoelen vraagt een onderzoekende houding van de professional. Zowel in de school als daarbuiten. Om toekomstige leraren op te leiden en voor te bereiden om keuzes te maken over theoretische onderbouwingen en concepten over de brede school is een mooie taak weggelegd.

Doorlopende leerlijn cultuureducatie
De rijksuniversiteit van Groningen heeft een literatuuronderzoek gedaan naar de verankering van ‘doorlopende leerlijn’ van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs, waarbij continuïteit in leerinhoud, pedagogiek en didactiek is gewaarborgd. Dit onderzoek heeft dit niet opgeleverd.  Wel heeft men geconstateerd dat er een inventarisatie is van inhoudelijke en didactische aanwijzingen voor cultuur- en kunsteducatie op basis van cognitieve ontwikkelingstheorie. Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen met deze inventarisatie hun voordeel doen om een doorlopende leerlijn cultuureducatie te ontwikkelen in het kader van de Brede School.

Meer over Voorbeeld: een bredeschoolarrangement voor het vo

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten