Talentontwikkeling in brede school en IKC

Dossier: IKC of Brede school
Laatst bijgewerkt op: 12-09-2016

Hoe vertaal je pedagogisch denken naar pedagogisch handelen? Talentontwikkeling is een van de manieren waarop dat kan. Vanuit de gedachte dat iedereen – elk kind en elke jongere – vooral mogelijkheden heeft, groeit tegelijkertijd het besef dat verschillen zich niet alleen tussen mensen, zeker ook binnen iemand zelf voordoen.

Hoe werk je op een kansrijke manier aan het vertalen van het pedagogisch beleid van de brede school in pedagogisch handelen? In het pedagogisch beleid staat vaak dat kinderen uniek zijn en dat het individuele kind, de individuele jongere uitgangspunt is van denken en handelen. Om dat binnen een brede school en een Integraal Kindcentrum (IKC) te bereiken wordt nogal wat gevraagd van degenen die er werken en de ouders/verzorgers van de kinderen. Er is veel afstemming en overeenstemming nodig. Praktisch denken en doen rondom de talenten van kinderen en jongeren – het gaat er tenslotte om om hun ontwikkeling zo ononderbroken mogelijk te laten verlopen – maakt ieders handelen concreet.

Niet elke professional in de brede school en niet elke ouder/verzorger schudt het werken aan talentontwikkeling uit de mouw. Bovendien: werken aan talenten van kinderen in een bredeschoolsituatie is anders en meer dan werken aan talenten van kinderen binnen sec een school. Sardes en SLO hebben gereedschap ontwikkeld om structuur aan te brengen in de aanpak (zie onder Lees verder).

Meervoudige intelligentie

Eerst de inhoudelijke en de beleidsmatige kant van talentontwikkeling. Howard Gardner is een psycholoog aan Harvard University. Hij vat intelligentie niet op als een eenduidige, algemene bekwaamheid, maar onderscheidt binnen intelligentie diverse bekwaamheden die relatief onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren en in verschillende te onderscheiden vaardigheden zichtbaar zijn. Dat betekent dat de uitspraak dat iemand wel of niet intelligent is in Gardners ogen onzin is. Iedereen heeft bekwaamheden op bepaalde gebieden.

type intelligentie

voorbeelden: taken waarin deze intelligentie gebruikt wordt

verbale

een boek lezen; een tekst, verhaal of gedicht schrijven; gesproken woorden begrijpen;

logisch-mathematische

wiskundige problemen oplossen; logisch redeneren;

ruimtelijke

van de ene plaats naar een andere komen; een wegenkaart lezen; reiskoffers zo in de auto leggen zodat de beschikbare ruimte in de kofferbak optimaal benut wordt;

muzikale

een liedje zingen; een muziekstuk componeren; een trompet bespelen; de structuur van een muziekstuk beoordelen;

lichamelijke

dansen, basketbal spelen, een kilometer lopen, een bal gooien;

interpersoonlijke (sociale vaardigheden)

een relatie aangaan met andere mensen; het gedrag, de gevoelens en de motieven van anderen proberen te begrijpen;

intrapersoonlijke (zelfkennis)

zichzelf begrijpen.

Talentontwikkeling heeft ook een plaats in het beleid gekregen. Niet alleen landelijk, juist ook in het lokale beleid staat het thema stevig op de kaart. Steeds meer gemeenten en deelgemeenten in talentontwikkeling een kansrijk thema dat verbindend werkt tussen diverse beleidsterreinen op het gebied van jeugd en jongeren. We treffen voorbeelden aan in Rotterdam, Schouwen-Duiveland en – meer specifiek gericht – in Groningen en Amsterdam.

Vorm en inhoud geven aan talentontwikkeling in een brede school of IKC

 • Het SLO ontwikkelde (iets meer gericht op onderwijs) het programma Talentontwikkeling.
 • Sardes richtte zich op een breder werkveld en ontwikkelde Alles is talent.

 • Wat kan talentontwikkeling betekenen? 3 voorbeelden


  ’t Heem in Nijverdal
  De Scharn in Maastricht


    

  Amsterdam Nieuw-West

  Meer over Talentontwikkeling in brede school en IKC

  Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

  Sluiten