De brede school als verbindende omgeving

Dossier: IKC of Brede school
Laatst bijgewerkt op: 03-04-2017

Uit onderzoek van Hogeschool Utrecht blijkt dat het bewust en creatief organiseren van de dialoog tussen professionals onderling én tussen professionals en ouders, heel belangrijk is om tot een pedagogische afstemming te komen.

In oktober 2010 startte in Amersfoort vanuit een samenwerking tussen de Stichting ABC (de bredescholenkoepel), het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling van Hogeschool Utrecht met subsidie van de provincie Utrecht een onderzoeks- en ontwikkeltraject ‘Opvoeden en ontmoeten in de wijk’. Het heeft goede resultaten opgeleverd. Zo is de pedagogische afstemming tussen professionals, ouders en kinderen op de brede scholen ABC Liendert en ABC Randenbroek, waar het praktijkgericht onderzoek is uitgevoerd, aantoonbaar gegroeid! Pedagogische afstemming is van belang om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Vandaar dat het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling van lector Dr. Stijn Verhagen dit project startte.

Meer ontwikkelingskansen, minder gedragsproblemen
Uit onderzoek blijkt dat het met kinderen die in pedagogische verbindende omgevingen opgroeien beter gaat dan met hun leeftijdsgenoten bij wie het daaraan ontbreekt. Ze hebben meer ontwikkelingskansen, minder gedragsproblemen en ervaren meer verbondenheid met elkaar en met de omgeving. Hoewel brede scholen bij uitstek plekken zijn waar positief en regelmatig contact zou kunnen zijn tussen ouders en professionals (docenten, kinderleidsters, jongerenwerkers of sportbuurtcoaches), blijkt hier in de praktijk nog vaak een wereld te winnen te zijn.

Bewust organiseren van de dialoog
Uit het onderzoek in Amersfoort blijkt dat het bewust en creatief organiseren van de dialoog tussen professionals onderling, en tussen professionals en ouders, heel belangrijk is om tot een pedagogische afstemming te komen. Cruciaal is dat afgestemd wordt wat ouders en professionals van de brede scholen van elkaar verwachten in de opvoeding. Zo blijkt uit het onderzoek van het lectoraat dat professionals en ouders vaak niet dezelfde verwachtingen hebben van elkaar en dat er ook binnen deze groepen grote onderlinge verschillen bestaan.

Acht heldere stappen
Naast het praktijkgericht onderzoek ontwikkelde het projectteam diverse activiteiten. Het resultaat is een werkwijze van acht heldere stappen, die bij de twee Amersfoortse brede scholen met succes leidden tot een gedragen en levende pedagogische visie. De acht stappen staan beschreven in het boek ‘Opvoeden en ontmoeten in de wijk; het ontwikkelen van een gezamenlijke pedagogische visie in de brede school’. 

De inzichten die bij dit project zijn opgedaan, zijn gedurende het project gedeeld met andere brede scholen in de provincie Utrecht. De opgedane kennis is tevens bruikbaar en relevant voor andere brede scholen in de rest van Nederland. Onderzocht wordt of het project de komende jaren stadsbreed in Amersfoort kan worden voortgezet.

Nadere informatie over dit of dergelijke onderzoeks- en ontwikkeltrajecten kan worden verkregen bij Jacques Verheijke, projectleider brede school en onderzoeker bij het lectoraat.


Meer over De brede school als verbindende omgeving

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten