IKC of Brede school

Brede scholen kunnen bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren.

Kent u een gemeente waar geen brede school is? Vaak zijn er zelfs meerdere en alle dragen ze in hun eigen verschijningsvorm bij aan het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen en/of jongeren. De brede school is ook in Nederland een gevestigd concept. Maar de praktijk staat niet stil; het concept 'brede school' ontwikkelt door. Dit dossier belicht een aantal deelthema’s rond de ontwikkeling van het concept zelf.

Belangrijk voor elk werkveld, ook dat van de brede school, is dat de praktijk doorgroeit, op zichtbare wijze. Het is niet zo moeilijk om in woorden een indruk te wekken; belangrijk is dat we ook daadwerkelijk zien dat die praktijk is zoals we zeggen dat hij is. En het is een proces, dus sterke en minder sterke punten, kansen en bedreigingen: alle mogen genoemd worden.

Dutch Design, beleidsrapport van de Taskforce Kinderopvang/onderwijs (2010) begon treffend met de woorden:

It takes a village to raise a child. It takes a country to make it happen. It takes a partnership to decide and act.”

Het is dat partnerschap tussen alle betrokken en de wijze waarop wordt samengewerkt die bepalend is voor de verschijningsvorm van de brede school. En leiderschap, vaak gedeeld.


In dit dossier

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten