Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie en niet als vervanging van enig advies.

Ondanks de constante zorg en aandacht die we aan de inhoud van Onderwijsweb besteden, kunnen we niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de geboden informatie. Ook sluit Onderwijsweb iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de websites of met de tijdelijke onmogelijkheid deze te raadplegen.

Op Onderwijsweb wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Onderwijsweb kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van informatie op deze webpagina’s of -sites.

Auteursrecht
Het Auteursrecht op het materiaal op deze site berust bij Hogeschool Utrecht, tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaand verleende toestemming is het niet toegestaan om delen van Onderwijsweb openbaar te maken of te verveelvoudigen. Wel mag u voor uw eigen gebruik de informatie op deze site afdrukken. Ook het plaatsen van een hyperlink naar Onderwijsweb is toegestaan. Wij stellen dit zelfs zeer op prijs.

De makers van Onderwijsweb respecteren het Auteursrecht en het Portretrecht. Wij hebben ons best gedaan de auteursrechthebbenden van overgenomen werken te achterhalen. Mocht u desondanks materiaal aantreffen waarvoor u aanspraak meent te kunnen maken op het auteursrecht, neemt u dan contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten